Daha

  Hizmetlerimiz

  Akademik Danışmanlık

    Yüksek lisans ve Doktora eğitimini kapsayan lisans üstü eğitim akademik hayatın en önemli basamakları arasında yer almaktadır. Bu seviyede, öğrenci bilimsel bir araştırmanın planlanması,...

  SPSS Programı İle İstatistiksel Çözümlerimiz

  Statistical Package for the Social Sciences (Sosyal Bilimler İçin İstatistik Programı) olan ve Sosyal Bilimler başta olmak üzere Eğitim Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Fen...

  SPSS İle Nicel Veri Analizi İşlemleri

  Her araştırmacı istatistiği  çok iyi bilmek zorunda değildir ancak araştırmasında hangi analizi niçin yaptığını ve yaptığı analizleri nasıl yorumlayacağını bilecek kadar bu bilime hakim...

  Veri Analizi

  Veri analizi bilimsel araştırmanın en önemli basamaklarından biridir. Nitel araştırmalar için veri analizi metinlere anlam yüklemeyi, yüklenen anlamları basit analaşılabilir kelime ye da kelime...

  Bizimle Neden Çalışmalısınız ?

  Akademik Çalışmalarınızı Uzman Kadromuzla Bilimsel Kurallara Uygun Olarak Kaliteli, Güvenli ve Gizlilik Kurallarımızla Sağlıyoruz. Hızlı Geri Bildirim Bizimle İrtibata Geçtikten Sonra Hızlı Bir Şekilde Geri Dönüş...

  Nitel Veri Analizi

  NİTEL VERİ ANALİZİ Nitel veri analizi, betimsel analiz ve içerik analizi olmak üzere iki başlık altında ele alınabilir. Betimsel Analiz, içerik analizi ile kıyaslandığında daha yüzeyseldir...

  Tek Yönlü Varyans Analizi

    Tek Yönlü Varyans Analizi (Anova testi) İlişkisiz üç yada daha fazla düzeyi bulunan bir bağımsız değişkenin sürekli bir bağımlı değişken üzerindeki etkisini ortaya çıkarmak için...

  Faktör Analizi Nedir?

  Faktor analizi sosyal bilimlerde ölçme aracının faktor yapısını ortaya çıkarmak veya daha önce nitelendirilmiş yapının doğrulanması amacıyla yapılır. Ölçüm noktasında kalite ve geçerliği ortaya...

  İntihal Oranı Tespit ve Düşürme

  İntihal, kişinin çalışmayı kendi çabası ve emeği gibi gösterip başkasına ait çalışmaların belli bölümlerini veya tamamını kurallara uygun olarak göstermeden kullanması olarak tanımlanabilir. İnsanların...

  Son Gönderiler

  Nitel Analiz Birimleri

    Veri analizinin amacı araştırma sorularını yanıtlayabilmektir. İstatistiksel veri analizine dayalı nicel araştırmanın aksine nitel araştırma, insanların olaylara ne tür anlamlar yükledikleri, diğer bir deyişle olayları...

  Tek Yönlü Varyans Analizi

    Tek Yönlü Varyans Analizi (Anova testi) İlişkisiz üç yada daha fazla düzeyi bulunan bir bağımsız değişkenin sürekli bir bağımlı değişken üzerindeki etkisini ortaya çıkarmak için...

  Nitel Veri Analizi

  NİTEL VERİ ANALİZİ Nitel veri analizi, betimsel analiz ve içerik analizi olmak üzere iki başlık altında ele alınabilir. Betimsel Analiz, içerik analizi ile kıyaslandığında daha yüzeyseldir...

  Faktör Analizi Nedir?

  Faktor analizi sosyal bilimlerde ölçme aracının faktor yapısını ortaya çıkarmak veya daha önce nitelendirilmiş yapının doğrulanması amacıyla yapılır. Ölçüm noktasında kalite ve geçerliği ortaya...

  Akademik Bir Makale Nasıl Olmalıdır?

  Akademik bir makale nasıl olmalıdır ? Bilimsel bir makale yazmak akademik bir çalışma yapmak istiyorsanız sadece makale yazım kurallarını öğrenerek değil, makale yazmanın incelikleri...

  SPSS İle Nicel Veri Analizi İşlemleri

  Her araştırmacı istatistiği  çok iyi bilmek zorunda değildir ancak araştırmasında hangi analizi niçin yaptığını ve yaptığı analizleri nasıl yorumlayacağını bilecek kadar bu bilime hakim...

  Verilerle Çalışma

  VERİLERLE ÇALIŞMA-HESAPLAMA SPSS İstatistiklerinde verileri analize başlamadan önce  birtakım hazırlıklar yapılmalıdır. En başta  Veri dosyanızı doğru şekilde ayarlamanız  düzenlemeniz gerekir. Basit bir veri kümeniz varsa...

  SPSS Programı İle İstatistiksel Çözümlerimiz

  Statistical Package for the Social Sciences (Sosyal Bilimler İçin İstatistik Programı) olan ve Sosyal Bilimler başta olmak üzere Eğitim Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Fen...

  Bizimle Neden Çalışmalısınız ?

  Akademik Çalışmalarınızı Uzman Kadromuzla Bilimsel Kurallara Uygun Olarak Kaliteli, Güvenli ve Gizlilik Kurallarımızla Sağlıyoruz. Hızlı Geri Bildirim Bizimle İrtibata Geçtikten Sonra Hızlı Bir Şekilde Geri Dönüş...

  Akademik Danışmanlık

    Yüksek lisans ve Doktora eğitimini kapsayan lisans üstü eğitim akademik hayatın en önemli basamakları arasında yer almaktadır. Bu seviyede, öğrenci bilimsel bir araştırmanın planlanması,...

  Veri Analizi

  Veri analizi bilimsel araştırmanın en önemli basamaklarından biridir. Nitel araştırmalar için veri analizi metinlere anlam yüklemeyi, yüklenen anlamları basit analaşılabilir kelime ye da kelime...

  İntihal Oranı Tespit ve Düşürme

  İntihal, kişinin çalışmayı kendi çabası ve emeği gibi gösterip başkasına ait çalışmaların belli bölümlerini veya tamamını kurallara uygun olarak göstermeden kullanması olarak tanımlanabilir. İnsanların...
  × Whatsapp Hattı